DISCLAIMER

DISCLAIMER

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De op deze website aanwezige programma’s en getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Tevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel onjuiste werking en of onjuiste berekening van offerteprogramma’s van Regra of derden. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Regra kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Regra verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel Eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie Regra (of bij derden die toestemming hebben verleend aan Regra), en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom Regra of derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen, te kopiëren of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regra.

Databescherming

Regra respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Regra gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy, lees hiervoor onze Privacy verklaring (EEM HYPERLINKJE BENNIE). Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens

Regra verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt (bijvoorbeeld door middel van Cookies). Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Regra toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan voor het gewenste doel en te verwerken en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Regra gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.