Onderzoek naar nieuwe organische meststoffen

In onze moderne samenleving groeit de bewustwording over de impact van kunstmest op het milieu en de gezondheid van mens en dier. Daarom worden er steeds vaker alternatieve methoden onderzocht om planten van voedingsstoffen te voorzien. Een veelbelovend gebied van onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe organische meststoffen.

Het probleem met kunstmest

Traditionele kunstmest bevat vaak hoge concentraties stikstof, fosfor en kalium (NPK), maar heeft ook negatieve neveneffecten. Overmatig gebruik kan leiden tot uitspoeling in het grondwater. Bovendien kunnen de schadelijke chemische stoffen in kunstmest terechtkomen in ons voedsel, waardoor er zorgen zijn over de veiligheid ervan voor menselijk consumptie.

Herwonnen mineraalconcentraten als alternatief

Het onderzoek naar herwonnen mineraalconcentraten biedt een veelbelovend alternatief voor kunstmest. Deze herwonnen mineraalconcentraten worden verkregen uit agrarische reststromen, zoals gewasresten en mest van dieren. Door middel van innovatieve technieken kunnen de waardevolle meststoffen (mineralen) uit dit afval worden teruggewonnen en gebruikt worden als voedingsstoffen voor planten.

Voordelen van herwonnen mineraalconcentraten

Het gebruik van herwonnen mineraalconcentraten brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste is het een duurzame oplossing, omdat het afvalmateriaal wordt hergebruikt in plaats van te worden gestort of verbrand. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval verminderd en wordt de CO2-uitstoot beperkt. Daarnaast bevatten deze meststoffen ook andere belangrijke micro-elementen en sporenelementen die niet aanwezig zijn in traditionele kunstmest. Dit draagt bij aan een gezondere bodem en een betere kwaliteit van het gewas.

Onderzoeken naar:

Langwerkende meststof

Planten hebben gedurende het groeiseizoen meststoffen nodig om te groeien en te bloeien, het is belangrijk dat er om deze reden gedurende het groeiseizoen meerdere keren meststoffen worden bijgestrooid. Regra heeft onderzoek uitgevoerd naar eigen langwerkende meststoffen, gemaakt van geconcentreerde meststoffen uit reststromen. Hierdoor hoeft men maar één keer per jaar de tuin te hoeven bemesten, waarna de meststoffen langzaam vrijkomen. Deze langwerkende meststoffen zijn in de praktijk getest met verschillende onderzoekpartners om het effect van de langwerkende meststoffen te achterhalen.

Enkelvoudige meststof

Speciale (moestuin)planten hebben soms baat bij net iets meer meststof, bijvoorbeeld iets meer stikstof, fosfaat of kalium. Een voorbeeld zijn druiven, deze houden van veel kalium wat zorgt voor de karakteriserende druivenkleur. Voor deze speciale planten willen wij de mogelijkheid bieden meststoffen te ontwikkelen die bijvoorbeeld meer stikstof, fosfaat of kalium bevat.

Fosfaatmeststof

Fosfaat is een belangrijke meststof voor planten. Fosfaat zorgt er namelijk voor dat planten een sterk wortelstelsel ontwikkelen waardoor ze weerbaarder worden voor extremere weersomstandigheden. Een beter wortelstelsel zorgt er daarnaast voor dat water en voedingsstoffen makkelijker worden opgenomen.
Veel fosfaat is nu nog afkomstig van fossiele bronnen, hierbij wordt fosfaat gewonnen uit mijnen, waarbij 70% afkomstig is uit Marokko. Dit proces brengt een behoorlijke CO2 voetafdruk met zich mee.
Sommige reststromen zitten boordevol fosfaat, dus waarom zouden we deze reststromen niet gebruiken om fosfaatmeststoffen te maken? Met dit organische fosfaatconcentraat hebben we om deze reden meer onderzoek naar gedaan voor de toepassing in mais.