Onderzoek

Regra is een jong-dynamisch bedrijf waarbij praktijk onderzoek hoog in het vaandel staat. Samen met partners, overheids- en onderwijsinstellingen zet Regra zich in om nieuwe producten te testen in de praktijk.
In onderstaand overzicht lichten wij enkele projecten nader toe.

Voorjaar 2021 is samen met onze partner een demo aangelegd op een testperceel in Breklenkamp (Overijssel). Hierbij is de organische fosfaatmeststof van Regra toegepast als maiszaadcoating & rijenbemesting. Najaar 2021 wordt de eerste data verwacht.

Regra werkt sinds 2019 samen met partners aan een langwerkende organische meststof die over een periode van 8 maanden meststoffen afgeeft aan border- en binnenplanten, geschikt voor consumentengebruik.