ENKELVOUDIGE
MESTSTOFFEN

Naast langzaam werkende meststoffen bestaat ons aanbod ook uit enkelvoudige meststoffen voor planten of voedergewassen die een behoefte hebben aan specifieke mineralen of juist overgevoelig reageren op bepaalde mineralen. Voor dit plantmateriaal bieden wij onze klanten (klant specifieke) enkelvoudige meststoffen aan.

ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN


In de meststoffen- en plantensector wordt nog intensief gebruik gemaakt van syntetische 
bemesting (kunstmest). De productie van kunstmest is een belastend proces voor het klimaat. Zowel de delving van grondstoffen als de (verdere) productie is een milieubelastend proces waarbij verschillende schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Regra kijkt verder dan alleen kunstmest en ontwikkelt nieuwe (innovatieve) circulaire meststoffen.

Planten in border
Cyclaam

NATUURLIJKE OORSPRONG


Naast de langwerkende meststofkorrel biedt Regra ook enkelvoudige meststoffen aan voor de bemesting van uw planten.

De enkelvoudige meststoffen zijn meststoffen die een groter aanbod heeft per element (mineraal) in de meststof. Deze enkelvoudige meststoffen zijn afkomstig van volledig organische oorsprong en dragen hierdoor bij aan een circulaire kringloop van mineralen.