ORGANISCHE
FOSFAATMESTSTOF

100% ORGANISCHE FOSFAATMESTSTOF

Regra is toegewijd om minder ruwe grondstoffen te gebruiken, maar juist meer reststromen te hergebruiken voor de groei van planten en zo de CO2 voetafdruk drastisch te verminderen.
Het gebruik van fossiele meststoffen (kunstmest) heeft nog steeds een groot aandeel in de Europese meststoffenmarkt. De productie van fosfaatkunstmest vergt veel natuurlijke grondstoffen waarbij 70% van de erts uit Marokko afkomstig is. Daarnaast brengt het transport en de productie van erts naar fosfaatkunstmest een grote CO2 footprint met zich mee.

Enerzijds worden dus fossiele mineralen geproduceerd voor de toepassing in de land- en tuinbouw. Aan de andere zijde van het proces worden veel mineralen (als mest) afgevoerd als reststroom naar het buitenland toe. Bij Regra vinden wij dat dit anders kan.

TOEPASSING REGRA FOSFAAT

Derogatie is een Europese regel waarbij veehouders meer stikstof op grasland mogen aanbrengen (in plaats van 170 kg N+ is dit bij derogatie 230 of 250 kg N+). Derogatiebedrijven moeten aan verschillende wet- en regelgeving voldoen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Eén van deze regels is het niet mogen gebruiken van fosfaatkunstmest bij de teelt van gewassen.

Nederlandse veehouders zijn in sommige gevallen genoodzaakt om mest af te voeren of dit te scheiden op het bedrijf. In het geval van mest scheiden houden sommige veehouders fosfaatplaatsingsruimte over op hun grond, dit komt doordat de vaste mest na het scheiden relatief veel fosfaat bevat wat wordt afgevoerd, terwijl de stikstof in de dunne fractie overblijft die aangewend wordt op het land.

Door dit verbod op fosfaatkunstmest kunnen sommige veehouders hun wettelijke plaatsingsruimte
niet optimaal benutten, wat optimale opbrengst en voederwaarden kan beïnvloeden.

Gehakselde mais
jonge maisplant

RIJK AAN MINERALEN

De fosfaatmeststof van Regra is een organische fosfaatmeststof die afkomstig zijn uit verschillende mineraalrijke reststromen. Doormiddel van bio-thermische behandelingen maakt Regra het mogelijk het mineraalaandeel in deze stroom exponentieel te verhogen, wat resulteert in een hoger aandeel P2O5, CaO & MgO per KG product. 

RIJENBEMESTING & COATING

Om deze reden hebben Regra en en partners een eerste praktijkonderzoek opgezet om te achterhalen wat het effect van het fosfaatconcentraat heeft wanneer het toegepast wordt als
coating en rijbemesting op de maisteelt.