LANGWERKENDE
MESTSTOFFEN

Langwerkende meststoffen van Regra zorgen voor een constant aanbod van meststoffen (mineralen) gedurende het groei- en bloeiseizoen van uw tuin- en binnenplanten. Door gebruik te maken van geconcentreerde reststromen, boordevol belangrijke mineralen, is het mogelijk een duurzaam alternatief te bieden op langwerkende kunstmest.
Bij de productie van Regra meststoffen wordt geen gebruik gemaakt van dierlijke derivaten (c.q. slachtafval), dit in tegenstelling tot andere veelvoorkomende organische meststoffen.

100% KUNSTMEST VRIJ

In de meststoffen- en plantensector wordt nog intensief gebruik gemaakt van syntetische bemesting (kunstmest). De productie van kunstmest is een belastend proces voor het klimaat. Zowel de delving van grondstoffen als de (verdere) productie is een milieubelastend proces waarbij verschillende schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Regra kijkt verder dan alleen kunstmest en ontwikkelt nieuwe (innovatieve) circulaire meststoffen. Eén van deze meststoffen is de Regra langwerkende mestkorrel.

LANGWERKENDE MESTKORREL

Regra geeft meststoffen af op het moment dat planten dit nodig hebben. Over een periode van 7 maanden worden uw planten voorzien van de belangrijke voedingsstoffen. Reguliere organische meststoffen geven vooral plantenvoeding aan het begin van het groeiseizoen. Maar de Regra mestkorrels zorgen ervoor dat de voedingsstoffen geleidelijk worden afgegeven tijdens het groeiseizoen. Zo worden (uw) planten niet teveel of juist te weinig bemest. Zo krijgt u gezonde planten die goed groeien en lang blijven bloeien. Tegelijk houdt u het gemakt dat u slechts eenmaal per jaar uw planten hoeft te bemesten.

Afbeelding1
Plantenbak

NATUURLIJKE OORSPRONG

Naast de langwerkende meststofkorrel biedt Regra ook enkelvoudige meststoffen aan voor de bemesting van uw planten.

De enkelvoudige meststoffen zijn meststoffen die een groter aanbod heeft per element (mineraal) in de meststof. Deze enkelvoudige meststoffen zijn afkomstig van volledig organische oorsprong en dragen hierdoor bij aan een circulaire kringloop van mineralen.

ONDERZOEK NAAR DE LANGWERKENDE MESTKORREL

Gedurende een periode van 7 maanden is onderzoek uitgevoerd naar de afgifte van voedingsstoffen door de Regra mestkorrel in vergelijking met reguliere bemesting. Hierbij is specifiek onderzoek gedaan naar de afbraak van de meststoffen tijdens het groeiseizoen en de mate waarin verschillende soorten planten deze stoffen konden opnemen. Doormiddel van regelmatige metingen werd inzichtelijk gemaakt hoe diverse planten reageerden op de Regra meststofkorrels en reguliere meststoffen.