Ontwikkelingen

Regra is een jong-dynamisch bedrijf waarbij praktijkonderzoek hoog in het vaandel staat. Samen met partners, overheids- en onderwijsinstellingen zet Regra zich in om nieuwe producten te testen in de praktijk.

In onderstaand overzicht lichten wij enkele projecten nader toe.
Geïnteresseerd in één van onderstaande projecten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

jonge maisplant

FOSFAATMESTSTOF

Regra is toegewijd om minder ruwe grondstoffen te gebruiken, maar juist meer reststromen te hergebruiken voor de groei van planten en zo de CO2 voetafdruk drastisch te verminderen.
Het gebruik van fossiele meststoffen (kunstmest) heeft nog steeds een groot aandeel in de Europese meststoffenmarkt. De productie van fosfaatkunstmest vergt veel natuurlijke grondstoffen waarbij 70% van de erts uit Marokko afkomstig is.

Enerzijds worden dus fossiele mineralen geproduceerd voor de toepassing in de land- en tuinbouw. Aan de andere zijde van het proces worden veel mineralen (als mest) afgevoerd als reststroom naar het buitenland toe. Bij Regra vinden wij dat dit anders kan.

LANGWERKENDE MESTSTOFFEN

Langwerkende meststoffen van Regra zorgen voor een constant aanbod van meststoffen (mineralen) gedurende het groei- en bloeiseizoen van uw tuin- en binnenplanten. Door gebruik te maken van geconcentreerde reststromen, boordevol belangrijke mineralen, is het mogelijk een duurzaam alternatief te bieden op langwerkende kunstmest.

Bij de productie van Regra meststoffen wordt geen gebruik gemaakt van dierlijke derivaten (c.q. slachtafval), dit in tegenstelling tot andere veelvoorkomende organische meststoffen.

Samengestelde meststoffen

ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN

In de meststoffen- en plantensector wordt nog intensief gebruik gemaakt van syntetische bemesting (kunstmest). De productie van kunstmest is een belastend proces voor het klimaat. Zowel de delving van grondstoffen als de (verdere) productie is een milieubelastend proces waarbij verschillende schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Regra kijkt verder dan alleen kunstmest en ontwikkelt nieuwe (innovatieve) circulaire meststoffen.

Naast de langwerkende meststofkorrel biedt Regra ook enkelvoudige meststoffen aan voor de bemesting van uw planten.